Klášter Božího Milosrdenství Rodiny Panny Marie

  • Fyzická náročnost: Lehké
  • Časová náročnost: do 10 min
  • Vhodné pro vozíčkáře: Ano

Raně barokní klášter v centru města založený Ferdinandem Buqouyem roku 1677.

Klášter Božího Milosrdenství Rodiny Panny Marie (dříve Klášter sv. Petra a Pavla řádu Servitů) je rozsáhlý areál v centru města nedaleko náměstí. Zakladatelem kláštera byl Ferdinand Buquoy, který roku 1677 pozval bratry Servity do Nových Hradů. Základní kámen ke stavbě nového, raně barokního kláštera byl položen 27. května 1678. Projekt k němu patrně vytvořil známý eggenberský stavitel Giacomo de Maggi. Již v roce 1681 se mohli řeholníci nastěhovat do nově postaveného jižního křídla. Kompletně byla stavba dokončena v roce 1685. 


Tipy na výlet

Krajinářský park Tereziino údolí vznikl v druhé polovině 18. století v údolí u říčky Stropnice pod hradem Nové Hrady. Inspirován byl ranými anglickými parky na německém...

Tvrz Žumberk leží asi 12 km západně od hradu Nové Hrady. Postavena byla v 15. století pány ze Žumberka, později v držení Pouzarů z Michnic a Rožmberků. Od roku 1620...

Tvrz Cuknštejn se nachází v západním cípu Tereziina údolí asi 6 km od hradu Nové Hrady. Tvrz vznikla pravděpodobně v 15. století, v roce 1491 je zde připomínán Vilém...