Informace pro návštěvníky

Parkování

Placené parkoviště 100 metrů od hradu na náměstí, možnost parkování i pro autobusy, cesta k hradu pak po rovině.

Placené parkoviště 400 metrů od hradu vedle autobusového nádraží, cesta k hradu téměř po rovině.

Placené parkoviště 200 metrů pod hradem vedle Tereziina údolí, cesta k hradu lesní pěšinou po červené turistické značce do prudkého kopce na rozcestí pod hradem a pak doleva pod hradní zahradou a zadní hradní bránou na nádvoří.

Přístupnost

Areál nádvoří je přístupný bezbariérově.

První prohlídková trasa: při vstupu je 13 schodů. Na trase jsou prahy a na několika místech jeden nebo dva menší schůdky. Při vstupu do věže je 9 schodů. Do knihovny vedou další schody (32), které jsou částečně točité a úzké takže se tam vozík nedostane. Při odchodu je dalších 15 schodů. Prohlídka 1. trasy je tedy částečně možná s dostatečně silným asistentem.

Druhá prohlídková trasa: bezbariérově přístupná není, protože při odchodu je točité schodiště, kudy vozík neprojde.

Zvířata

Na nádvoří je povolen vstup se psy na vodítku.  Dále je možné se psem navštívit prohlídkovou trasu Příkop, která je bez průvodce.  
Vstup se psy na ostatní prohlídkové trasy je zakázán. 
Pro asistenční psy zdravotně postižených osob může být udělena výjimka správou hradu po předchozí dohodě.

Cyklisté

Prosíme cyklisty, aby byli ohleduplní k ostatním návštěvníkům a v areálu hradu sesedali ze svých kol, uzamykali si je do připravených stojanů a kola neopírali o zdi a omítky historických budov, kašny nebo lavičky. Odborné restaurování a hradní rekonstrukce pak vyžadují nemalé finanční prostředky ze státního rozpočtu. 

Pro děti

Na hradě je k dispozici přebalovací pult v samostatné místnosti dámských toalet. 

Občerstvení

Přímo na nádvoří hradu se nachází občerstvení.