Informace pro návštěvníky

Parkování

Placené parkoviště 100 metrů od hradu na náměstí, možnost parkování i pro autobusy, cesta k hradu pak po rovině.

Placené parkoviště 400 metrů od hradu vedle autobusového nádraží, cesta k hradu téměř po rovině.

Placené parkoviště 200 metrů pod hradem vedle Tereziina údolí, cesta k hradu lesní pěšinou po červené turistické značce do prudkého kopce na rozcestí pod hradem a pak doleva pod hradní zahradou a zadní hradní bránou na nádvoří.

Přístupnost

Areál nádvoří je přístupný bezbariérově.

První prohlídková trasa: při vstupu je 13 schodů. Na trase jsou prahy a na několika místech jeden nebo dva menší schůdky. Při vstupu do věže je 9 schodů. Do knihovny vedou další schody (32), které jsou částečně točité a úzké takže se tam vozík nedostane. Při odchodu je dalších 15 schodů. Prohlídka 1. trasy je tedy částečně možná s dostatečně silným asistentem.

Druhá prohlídková trasa: bezbariérově přístupná není, protože při odchodu je točité schodiště, kudy vozík neprojde.

Zvířata

Na nádvoří je povolen vstup se psy na vodítku. Na prohlídky je možný vstup s malými plemeny psů nesenými v nepropustném měkkém obalu nebo v ruce. Pro asistenční psy zdravotně postižených osob může být udělena výjimka správou hradu po předchozí dohodě.

Cyklisté

Prosíme cyklisty, aby byli ohleduplní k ostatním návštěvníkům a v areálu hradu sesedali ze svých kol, uzamykali si je do připravených stojanů a kola neopírali o zdi a omítky historických budov, kašny nebo lavičky. Odborné restaurování a hradní rekonstrukce pak vyžadují nemalé finanční prostředky ze státního rozpočtu. 

Pro děti

Na hradě je k dispozici přebalovací pult v samostatné místnosti dámských toalet.