Prohlídkové okruhy

Expozice připomíná historii rodu Buquoyů od příchodu zakladatele rodové větve v Čechách Karla Bonaventury Buquoye až po výstavbu nového zámku na předměstí Nových Hradů a založení přírodně krajinářského parku v Tereziině údolí. Většina místností byla rekonstruována na základě kvašů se zobrazením interiérů nového zámku z poloviny 19. století.

Více informací
 • tento okruh je dnes otevřen 9.30–16.00
 • 170 Kč (dospělí) Koupit lístek
 • délka 50 minut
 • max. 30 osob
 • nutnost rezervace pouze pro skupiny

Pohled do bytu panského úředníka, časově situovaného do počátku dvacátého století. Sedm místností bytu instalovaných v autentických prostorách paláce, jenž byl v 19. století adaptován na byty pro panské zaměstnance.

Více informací
 • tento okruh je dnes uzavřen
 • 170 Kč (dospělí) Koupit lístek
 • délka 45 minut
 • max. 20 osob
 • nutnost rezervace pouze pro skupiny

Prohlídka I., II. a III. prohlídkové trasy za zvýhodněné vstupné.

Více informací
 • tento okruh je dnes uzavřen
 • 340 Kč (dospělí)
 • délka 110 minut
 • max. 20 osob
 • nutnost rezervace pouze pro skupiny

Předpokládá se, že příkop existoval již v samém počátku existence hradu a to v druhé polovině třináctého století. Upravován byl ve druhé polovině čtrnáctého století a zvětšen ve druhé polovině patnáctého století. Dnešní hloubka je pod severovýchodním mostem 14,5 metrů, pod jižním mostem 10,5 metrů, šířka příkopu je 23 metrů.

Více informací
 • tento okruh je dnes otevřen 9.30–15.30
 • 80 Kč (dospělí)
 • délka 20 minut
 • neomezeně
 • rezervace není nutná

Při výjimečných příležitostech budete moci vystoupat do podkroví věže s vyhlídkou na město Nové Hrady, východní část Novohradských hor a do lesů Třeboňské pánve směrem k Borovanům.

Více informací
 • tento okruh je dnes uzavřen
 • 80 Kč (dospělí)
 • délka 15 minut
 • max. 10 osob
 • rezervace není nutná

Kombinace druhé a části první prohlídkové trasy.

Více informací
 • tento okruh je dnes uzavřen
 • 210 Kč (dospělí)
 • délka 60 minut
 • max. 20 osob
 • nutnost rezervace pouze pro skupiny