Návštěvní doba

1. Hrad (základní okruh I.)

Období Dny Hodiny
1. 5.-31. 5. út–ne 9.30 – 16.00
1. 6.-30. 6. út–ne 9.30 – 16.30
1. 7.-31. 8. po–ne 9.30 – 17.00
1. 9.-30. 9. út–ne 9.30 – 16.00
1. 10.-31. 10. út–pá 11.00 – 15.30
1. 10.-31. 10. so–ne 9.30 – 15.30
28. 10. po 9.30 – 15.30
1. 11.-30. 11. st 10.00
1. 11.-30. 11. 13.00 – 13.00
1. 12.-31. 12. uzavřen

Expozice připomíná historii rodu Buquoyů od příchodu zakladatele rodové větve v Čechách Karla Bonaventury Buquoye až po výstavbu nového zámku na předměstí Nových Hradů a založení přírodně krajinářského parku v Tereziině údolí. Většina místností byla rekonstruována...

Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.

Více informací o okruhu

2. Za časů pana správce (základní okruh II.)

Období Dny Hodiny
1. 5.-31. 5. so–ne 14.00
1. 6.-30. 6. út–ne 14.30
1. 7.-31. 8. út–ne 11.00 – 15.00
1. 9.-30. 9. út–ne 14.00
1. 10.-31. 10. so–ne 14.30
1. 11.-30. 11. uzavřen

Pohled do bytu panského úředníka, časově situovaného do počátku dvacátého století. Sedm místností bytu instalovaných v autentických prostorách paláce, jenž byl v 19. století adaptován na byty pro panské zaměstnance.

Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.

Více informací o okruhu

3. Příkop (III. prohlídkový okruh bez průvodce)

Období Dny Hodiny
1. 5.-31. 5. út–ne 9.30 – 15.30
1. 6.-30. 6. út–ne 9.30 – 16.00
1. 7.-31. 8. po–ne 9.30 – 16.30
1. 9.-30. 9. út–ne 9.30 – 15.30
1. 10.-31. 10. út–ne 9.30 – 15.00
1. 11.-30. 11. út–pá 10.00 – 14.30

Předpokládá se, že příkop existoval již v samém počátku existence hradu a to v druhé polovině třináctého století. Upravován byl ve druhé polovině čtrnáctého století a zvětšen ve druhé polovině patnáctého století. Dnešní hloubka je pod severovýchodním mostem 14,5...

Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.

Více informací o okruhu

4. Celým hradem (výběrový okruh IV.)

Období Dny Hodiny
1. 5.-31. 5. so–ne 9.30 – 14.00
1. 6.-30. 6. út–ne 9.30 – 14.30
1. 7.-31. 8. út–ne 9.30 – 14.30
1. 9.-30. 9. út–ne 9.30 – 14.00
1. 10.-31. 10. so–ne 9.30 – 14.30

Prohlídka I., II. a III. prohlídkové trasy za zvýhodněné vstupné.

Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.

Více informací o okruhu

5. Věž s vyhlídkou (mimořádný okruh, prohlídky při výjimečných příležitostech)

Období Dny Hodiny
4. 5.-2. 6. út–ne 10.50, 11.50, 13.50

Od soboty 4. května do neděle 2. června 2024 budete moci vystoupat do podkroví věže s vyhlídkou na město Nové Hrady, východní část Novohradských hor a do lesů Třeboňské pánve směrem k Borovanům.

Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.

Více informací o okruhu