Na novohradském hradě jsme sice zatím bez návštěvníků, ale opravy pokračují

V nedávných dnech byly na hradě Nové Hrady dokončeny dvě svým rozsahem nevelké, ale důležité opravy: navrácení dřevěných okenic na severovýchodní věž a oprava schodiště v malém paláci.

Po komplexní opravě hradu v devadesátých letech dvacátého století nebyly obnoveny a vráceny zpět na své místo okenice, které zakrývaly okna hradního archivu v prvním poschodí severovýchodní věže. I když vlastní archiv je již mnoho let přesunut do Státního oblastního archivu v Třeboni, v místnosti byla v roce 2002 obnovena původní romantická expozice připomínající slavnou historii rodu Buquoyů, jimž hrad do roku 1945 patřil. Vystaveným předmětům vadí dlouhodobá expozice denním světlem, proto nové okenice vedle estetického hlediska při pohledu na věž z vnějšku, prakticky dokonale zastíní uvnitř vystavené exponáty. Akce obnovy okenic začala na podzim loňského roku a dokončena byla v minulých dnech.
V několika stupních schodiště uprostřed malého paláce, jenž není veřejností při prohlídkách využíváno, byla při kontrole v loňském roce objevena dřevokazná houba. Během obnovy, která právě skončila, bylo celé schodiště odvlhčeno nově zbudovanými větracími otvory a nejvíce zasažené stupně byly vyměněny.