Podzimní hradní Novohradské slavnosti - Konec starých časů

Netradiční prohlídka

  • Nové Hrady ()
  • 27. 10. 2018
  • 10.00–16.00
  • 90,- základní vstupné; 60,- snížené vstupné; 240,- rodinné vstupné.

Již tradiční akce, letos zasvěcená vzpomínání na starou dobrou monarchii a ušlechtilé zábavy urozených. Těšit se můžete na ukázky loveckých hudebních nástrojů, loveckých dravců, šermířská vystoupení, hraný příběh v duchu živých obrazů i atrakce pro děti. 

 

10.30 hodin - Kde ty staré časy jsou  
Pásmo s hranými výstupy, šermem, tanečnicemi, kejklířem a ukázkami loveckých hudebních nástrojů.  

11.30 hodin - Sokolnická společnost Teir
Letové ukázky loveckých dravců.

12.00 hodin - Jihočeští trubači
Ukázky loveckých hudebních nástrojů.

12.30 hodin - Kejklíř Thomas Lupino
Kejklířské vystoupení pro malé i velké diváky.

13.00 hodin - Taneční skupina Ambrosia

Vesnické tance.

13.30 hodin - Skupina historického šermu  Vítkovci  Souboj
Každý opravdový šlechtic je dbalý své cti.

14.00 hodin - Sokolnická společnost Teir

15.00 hodin  - Kde ty staré časy jsou  
Pásmo s hranými výstupy, šermem, tanečnicemi  a  kejklířem .

 

9.45, 11.45, 13.00, 14.00 Prohlídky se služkami Květuší a Zlatuší (je třeba se předem objednat).


Během celého dne soutěže a hry pro pážata a mladé dámy, ražba Novohradského stříbrňáku.