Výstava „Romantismus... není jen Hluboká“ na hradě Nové Hrady

Výstava o jihočeských neogotických stavbách z období romantismu. Výstava prezentuje nejen zámek Hluboká nad Vltavou a další šlechtická sídla budovaná ve stejném slohu, ale i sakrální a industriální stavby.

Výstava se nachází ve výstavní síni za pokladnou a je zdarma přístupná během návštěvních hodin hradu.