Příkop (III. prohlídkový okruh bez průvodce)

Předpokládá se, že příkop existoval již v samém počátku existence hradu a to v druhé polovině třináctého století. Upravován byl ve druhé polovině čtrnáctého století a zvětšen ve druhé polovině patnáctého století. Dnešní hloubka je pod severovýchodním mostem 14,5 metrů, pod jižním mostem 10,5 metrů, šířka příkopu je 23 metrů.

Prohlídka bez průvodce

Existenci příkopu přímo dokládají výdaje na stavební údržbu zaznamenané v purkrabských registrech purkrabího Jana Zúbka z let 1390-91. V jediném dochovaném účetním období od sv. Havla (16.října) do svatého Jiří (23. dubna) purkrabí zaznamenal náklady na sběr uvolněných kamenů z hradního příkopu „Rovněž vydáno v úterý po sv. Havlu dvěma služebným, kteří po tři dny sbírali kámen v příkopu okolo hradu … 4 groše a 2 denáry“  plus výdaje za opravu padacích mostů „Rovněž témuž Petrovi, který opravil všechna kovaná držadla, velký i padací most, plechy a úchyty …6 grošů“ . 
Do dnešních úctyhodných rozměrů byl zvětšen nejpozději při pozdně gotické přestavbě areálu v druhé polovině 15. století v souvislosti se stavbou bašt.  
Byť v 17. století ztrácí opevnění hradu včetně příkopu vojenský význam, byl přesto příkop průběžně udržován a utilitárně využíván. Například rytiny z 19. století zachycují jeleny a daňky chované v příkopu. Poslední jelen byl dle ústních informací chován v příkopu ještě v sedmdesátých letech 20.století. 
V hradních příkopech běžně končil různý odpad. Dělo se tak i na Nových Hradech – předpokládá se, že v některých místech je příkop zanesen tímto „odpadem“ až do výše 2 metrů. Přestože dřívější odpad je dnes cenným pramenem poznání pro archeology, nebyl příkop odtěžen na původní úroveň a zatím se s tím ani nepočítá. 

Návštěvní doba

Období Dny Hodiny
1. 6.-30. 6. út–ne 9.30 – 16.00
1. 7.-31. 8. po–ne 9.30 – 16.30
1. 9.-30. 9. út–ne 9.30 – 15.30
1. 10.-31. 10. út–ne 9.30 – 15.00
1. 11.-30. 11. út–pá 10.00 – 14.30

Vstupné

Bez průvodce
 • Kategorie Cena
 • Dospělí od 25 do 64 let 80 Kč
 • Senioři 65+ 60 Kč
 • Mládež od 18 do 24 let 60 Kč
 • Držitelé průkazu ZTP, ZTP/P 60 Kč
 • Děti od 6 do 17 let 20 Kč
 • Děti do 5 let zdarma
 • Průvodce držitele průkazu ZTP/P zdarma
 • Pedagogický dozor (pro školní skupiny 1 osoba na 10 dětí) zdarma
 • Průvodce organizované skupiny (pro skupinu 1 osoba 15 osob) zdarma
 • Karta zaměstnance PO MK ČR s QR kódem MK ČR (pouze držitel) 80 Kč
 • Průkaz ICOMOS (pouze držitel) 80 Kč
 • Celoroční volné vstupenky vydané NPÚ (držitel a 1 osoba) zdarma
 • Jednorázové vstupenky vydané NPÚ (pouze držitel) zdarma
 • Průkaz zaměstnance NPÚ (+ až 3 rodinní příslušníci) zdarma
 • Průkaz Náš člověk (pouze držitel) zdarma
 • Karta kastelána (na povolení kastelána/načtení QR kódu kastelánské karty pro každou osobu) zdarma

Další prohlídkové okruhy

Expozice připomíná historii rodu Buquoyů od příchodu zakladatele rodové větve v Čechách Karla Bonaventury Buquoye až po výstavbu nového zámku na předměstí Nových Hradů a založení přírodně krajinářského parku v Tereziině údolí. Většina místností byla rekonstruována na základě kvašů se zobrazením interiérů...

tento okruh je dnes otevřen 9.30 – 16.30

4F17A2ED-8B52-4F67-8D80-EE0130BE50BE 200 Kč (dospělí) 2F500991-B0F5-4AC5-9B90-2BBFBDCDFC45 Koupit lístek

71B5B7E7-ACEA-4214-84EB-20FF073CEC43 délka 50 minut

94D4AB38-6EA4-4B19-9C7F-17B845D49188 max. 30 osob

Group nutnost rezervace pouze pro skupiny

Více informací

Pohled do bytu panského úředníka, časově situovaného do počátku dvacátého století. Sedm místností bytu instalovaných v autentických prostorách paláce, jenž byl v 19. století adaptován na byty pro panské zaměstnance.

tento okruh je dnes otevřen 14.30

4F17A2ED-8B52-4F67-8D80-EE0130BE50BE 200 Kč (dospělí) 2F500991-B0F5-4AC5-9B90-2BBFBDCDFC45 Koupit lístek

71B5B7E7-ACEA-4214-84EB-20FF073CEC43 délka 45 minut

94D4AB38-6EA4-4B19-9C7F-17B845D49188 max. 20 osob

Group nutnost rezervace pouze pro skupiny

Více informací

Prohlídka I., II. a III. prohlídkové trasy za zvýhodněné vstupné.

tento okruh je dnes otevřen 9.30 – 14.30

4F17A2ED-8B52-4F67-8D80-EE0130BE50BE 360 Kč (dospělí)

71B5B7E7-ACEA-4214-84EB-20FF073CEC43 délka 90 minut

94D4AB38-6EA4-4B19-9C7F-17B845D49188 max. 20 osob

Group nutnost rezervace pouze pro skupiny

Více informací

Od soboty 4. května do neděle 2. června 2024 budete moci vystoupat do podkroví věže s vyhlídkou na město Nové Hrady, východní část Novohradských hor a do lesů Třeboňské pánve směrem k Borovanům.

tento okruh je dnes otevřen 11.20, 12.20, 13.20

4F17A2ED-8B52-4F67-8D80-EE0130BE50BE 80 Kč (dospělí)

71B5B7E7-ACEA-4214-84EB-20FF073CEC43 délka 15 minut

94D4AB38-6EA4-4B19-9C7F-17B845D49188 max. 10 osob

Group rezervace není nutná

Více informací